Партньори

1. Основно училище - Vidsodzio pagrindine mokykla - Литва – координиращо училище

2. Основно училище – Vana-Vigala Pohikol - Естония – партньор

3. Европейско народно училище – Dr. Leopold Zechner - Австрия – партньор

4. Основно училище – ,,Д-р Иван Селимински'' - България - партньор

5. Основно училище – Laidzes pamatskola - Латвия – партньор

6. Основно училище – Kelmes rajono Kraziu - Литва - партньор

7. Основно училище – Heinrich-Hertz-Realschule Quickborn - Германия – партньор

Всички партньори имат идеи как да се обогатят настоящите познания на учениците за Европа, как да живеят приятелски заедно и заедно да могат да реализират своите планове в обединена (единомислеща) Европа.

С този проект ние искаме да покажем, че всеки човек в една държава и всяка култура на една страна трябва да бъдат много важни.

Проектът е двегодишен. Главните теми ще бъдат знания за европейските страни посредством история, традиции, театър, музика, танци, медии, коммуникации и подобряване и оценяване на образованието.

Конкретните цели на партньорсвото са:

 

1. Да се подобрят учебния процес и учебната система в основните и средните училища, като се запознаят с постиженията във всяка от отделните седем страни партньори.

2. Запознаване с отделните фази на развитие в училищата и откриване на нови методи.

3. Сравняване на организационните функции и други източници в образованието.

4. Запзнаване с възможностите за работа в едно международно сътрудничество.

5. Запознаване с някои други културни области.

6. Установяване на контакт между всички участници

7. Обединяване знанията на участниците за Европейския съюз.

8. Основаване на училищно партньорство.

 

Тематични области

 

1. Знания за европейските страни чрез история, традиции, театър, музика, танци, медии (комуникации)

2. Подобряване на качеството и оценяването на образованието.

 

Форми

 

1. Индивидуална и групова работа на участващтите страни.

2. Аудио и видео чат, телефонни разговори, кореспонденция (поща).

3. Партньорски срещи (посещения) веднъж във всяка страна по време на проекта.

4. Съвместна работа с образуваните партньорства във всяка страна.

5. Интерактивен вестник.

6. Анкети, анализи, сапоставяне, разпространяване.

7. Предложения на педагогическите съвети.

8. Пазар на добрите идеи.

9. Изложба на изработеното от ученици.

10. Театрални, музикални постановки от ученици.

11. Доклади.

12. Уеб сайт.

13. Мултимедийни презентации.

14. Изработване на календар.

15. Цялата информация по дейностите да се систематизира като каталог във всяко училище.

16. Валоризация (оценяване) на постиженията

Разпределението на задачите на всяка една от участващите страни (институции) в рамките на партньорството ще са:

 

1. Всеки партньор ще се включи в планираните дейности по проекта.

2. Добиване представа за начина на работа в другите страни.

3. Всяка страна ще представи собствената си характерна култура и обичаи (традиции).

4. Ще се запознаем и дискутираме какво е добро и лошо в училищната система на всяка   страна.

5. Работно занятие от всяка страна: Какво се знае за Европейския съюз.

6. Осъзнаване на връзката в исторически план между седем партниращи страни.

7. Постигнатият опит във вашия град, село, училище.

8. Нуждата в образувателната система от модерните комуникационни технологии и от чужди езици за общуването.

9. Взаимните мобилности трябва да подпомагат всяка отделна мобилност.

 

Задачи на партньорите – Училищата в Литва, Естония, България, Народното училище в Австрия, училищата в Латвия и Германия:

 

1. Да следват плана на проекта.

2. Да реализират дейностите по проекта с възможно по-голяма част от учениците и учителите.

3. Да изпращат точно навреме резултатите на координатора.

4. Да достига до обменяне на информация, чрез e-mail, телефон, факс за разпространяване на междинните продукти като например резултати постигнати при сътрудничеството от анкети, интерактивен вестник и други.

5. Да обновява създарените уеб страници по проекта.

6. Да докладва и представя междинните продукти и резултати по проекта.

7. Мониторинг и валоризиране на резултатите по дейностите по проекта.

8. Да организира срещи на партньорите.

9. Да предостави своевременно заключителния доклад на всяка национална аганция.

10. Да свежда дейностите по проекта и резултатите до медиите за масово осведомяване и да информира обществеността.

С този проект се цели това, че всеки човек от една държава и всяка култура на една страна трябва да се възприема като много важна. Така се очаква от всеки участник да бъде по-мотивиран.

 

Ученици: Те ще научат повече за участващите страни, ще усъвършенстват езиковите си познания, ще комуникират с нови хора и ще добият повече увереност в себе си.

 

Учители: Ще се запознаят с нови методи на работа, познания и възможности за оптимизиране на учебния процес. Методи при учене и задълбочаване на учебния процес. Те ще подобрят и задълбочат езиковите си знания по английски, немски и руски език. Ще се научат да работят като отбор. Когато работят в групи, повишават квалификацията си, ще научат нови методи за работа с ученици, ще бъдат осведомени как училището да се интегрира с другите институции в областта.

Участсниците в проекта ще се запознаят с културното наследство, традициите на всяка участваща страна.

 

В местната общност: Ще научат повече за участващите стран и изискванията от Европейския съюз., те могат самостоятелно да вземат участие в проекта и да представят постиженията.

Тогава институциите ще оценят училището в региона на по-високо ниво.

 

Образователно дело: Училището ще разпространи новите научни методи между другите училища.

Общообразувателните училища, които се интересуват, могат да използват методичната и практическа информация поместена в интернет. Местните образувателни институции, родители, застъпници (представители) и администрация в региона ще разберат по-добре, че учередяването на отворени (открити), осигурени мобилни училища, работят по-добре. Това става съвместно под общите грижи на местните организации и партньорства. Образувателният процес зависи от хора, които държат на своята компетентност. Работата по проекта ще се осъществи с помощта на информационните технологии, пресата, местната телевизия и други.

Търсене