Планирани дейности по проекта

  

Nr.

Област(максимум 3)

1

 Изкуство и ръкоделие

2

Музика

3

История

Приблизителна   начална дата

Описание на дейността/мобилността

09.2008

 

Отговарящите групи ще изготвят план за 2008/2010 на тема ,,Ние живеем в единомислеща Европа” и как ще се планира и изработи предмета ,,Европа – пъзел” във всяка страна

09.10.2008

Изготвяне на въпросник/анкета на тема ,,Ние живеем в единомислеща Европа” и построяване (изработване ) на ,, Европа – пъзел”. В какви направления ще разпределяме информацията за участващите страни ? Как можем да подобрим и разширим познанията на учениците за Европа ? Обобщение на отговорите на въпросите, какво вече сме направили в училище и какво още трябва да променим.

   Резултатите от анкетата да презентираме в интернет страниците на проекта

09.10.2008

Изготвяне на въпросник/анкета на тема ,,Ние живеем в единомислеща Европа” и построяване (изработване ) на ,, Европа – пъзел”. В какви направления ще разпределяме информацията за участващите страни ? Как можем да подобрим и разширим познанията на учениците за Европа ? Обобщение на отговорите на въпросите, какво вече сме направили в училище и какво още трябва да променим.

   Резултатите от анкетата да презентираме в интернет страниците на проекта

10.2008

Педагогическо събрание с предложение на тема ,,Ние живеем в единомислеща Европа”. Възлови точки: ,,Комуникация с други училища и социални партньори”. Как надзорните училищни власти трябва да се включат в оценяването на училището. Препоръки как може да се подобри работата в това направление

10.2008

 

Среща в Келме в Vidsodis – ОУ

 От 11

 до 12.2008

Пазар на добрите идеи ,,Аз съм европеец”:

1. Анкета за: ,,Какво знам за европейските страни. Какво означава толерантност в света”

2. Събиране и описване на пет основни признака в Литва, Австрия, Естония, Латвия, България и Германия.

3. Коледния и великдеския празник във всяко училище с националните особености и обичаи ,,Европа празнува Коледа и Великден така...”

От 01. 2009 до

05. 2009

Изложба ,,Европа, моята държава, моят град или моето село, моето училище и аз...”

12.2008

 

Среща във Виена в европейското народно училище „Д-р Леополд Цехнер”

 01.03.2009

Изготвяне на календар на тема „Празниците в единомислеща Европа” с творби (работи) на деца към всеки празник, който се намира в съответния месец.

04.06.2009

Ще бъде изготвен интерактивен доклад и CD с цялата информация за партниращите училища и страни, дейности по проекта и постижения.

04.2009

 

Среща в училището в Laidzes

През цялото време

Събиране и описване на най-важните факти и данни от областта на историята, изкуството, промишленост, ладншафт и др. за участващите страни. Цялата информация ще започне да се сортира като каталог във всяко училище.

През цялото време

Публикуване в Интернет на всички материали, свързани с проекта, както и останалите дейности.

Дейности

през втората

година

 

09.2009

Систематизиране на дейностите от първата година на проекта с предложение на училищно педагогическо събрание.

10.11.2009

Изготвяне на фотознаме „Коменски”

10.2009

 

Среща в основно училище в Сливен

11.12.2009

Разпределяне на приказки. Всяка страна ще получи приказка от страна участваща в проекта и ще я представи с децата като театрална постановка.

02.2010

Изложба във всяка страна на тема: „Карнавал”(например собственоръчно изработени маски, картини, ръкоделия и др.)

От 09.2008

До 05.2010

Предмет „Европа – пъзел”.

Всяко училище ще изработи и представи в училището си „Европа – пъзел”

От 11.2009

До 04.2010

В хода на проекта ще трябва партньорските училища да сравнят отделните училищни системи и да представят административните си органи. Всяко училище трябва да подготви два доклада в това направление.

1.Как може да се модернизира училището в новите европейски страни и да придобие нови знания и опит, които да се използват в учебния процес? Иновационни работни методи в учебните занятия и дейности в свободното време в училище.

 

 

2.Възпитанието в добро чувство у израстващото ново поколение на държавата.

 

12.2009

Среща в Heinrich-Hertz-Realschule Quickborn

03.05.2010

Предмета „Европа – пъзел” ще бъде изработен като значка (отличителен знак) или в други форми.

03.2010

Среща в Mittelschule в Kraziai

По време на проекта

Събраните постижения ще бъдат публикувани в регионалните медии

През цялото време

Събиране и описване важните факти и данни в областта на историята, изкуството, индустрията, ландшафта на участващите страни. В последствие цялата информация ще бъде подредена като каталог във всяко училище.

През цялото време

Публикуване в Интернет на всички материали и всички постижения свързани с проведените дейности по проекта.

05.2010

Среща във Вана - Вигала Pohikol.

Систематизиране на дейностите по проекта.

 

 

Търсене